नेवासा तालुक्यातील 52 ग्रामपंचायतीसाठी 81 टक्के मतदान. | C24Taas | - C 24Taas 24Taas Marathi Live News

ब्रेकिंग न्युज

Friday, January 15, 2021

नेवासा तालुक्यातील 52 ग्रामपंचायतीसाठी 81 टक्के मतदान. | C24Taas |

 नेवासा तालुक्यातील 52 ग्रामपंचायतीसाठी 81 टक्के मतदान. | C24Taas |

नेवासा तालुक्यातील 52 ग्रामपंचायतीसाठी 81 टक्के मतदान झाले आहे. झालेले मतदान पुढील प्रमाणे.
1)बाभुळखेडे (1647 पैकी1399 मतदान 84.94%)
2)उस्थळ दुमाला (2671 पैकी 2174 मतदान 81.39%)
3)बहिरवाडी (1411पैकी 1229 मतदान 87.1%)
4)बकू पिंपळगाव (1083 पैकी 844 मतदान 77.93%)
5)बऱ्हाणपूर (1307 पैकी 1176 मतदान 89.98%)
6)बेल्हेकरवाडी (2344 पैकी 1985 मतदान 84.68%)
7)बेलपिंपळगाव  (4106 पैकी 3322 मतदान 80.91%)
8)भालगाव (1501 पैकी 1160 मतदान 77.28%)
9)भेंडे बुद्रुक (2742 पैकी 1884 /68.71 टक्के)
10)सुरेगाव (1676 पैकी 1470 मतदान 87.71% )

 11)चांदा (8458 पैकी 6480 मतदान 76.61%)

12)देवगाव (3527 पैकी 3030 मतदान 85.91%)

13) नारायणवाडी  (1301 पैकी 1163 मतदान 89.39%)
14) दिघी (1261 पैकी 1184 मतदान 93.89% )
15) गळनिंब (1543 पैकी 1393 मतदान 90.28 %)
16) गेवराई (2569 पैकी 2173 मतदान 84.59%)
17) घोगरगाव (2562 पैकीं 2103 मतदान 82.8%)
18) गोंडेगाव-म्हसले (1917 पैकी 1753 मतदान 91.44 %)
19) गोणेगाव (1234 पैकी 1100 मतदान 89.14 %)
20)पिंपरी शहाली (2284 पैकी 1982 मतदान 86.78%)


21) जळके बुद्रुक (1460 पैकी 1235 मतदान 84.49 %)
22)जळके खुर्द (644 पैकी 479 मतदान 74.38 %)
23) जेऊर (3868 पैकी 3176 मतदान 82.11 %)
24)कारेगाव (713 पैकी 645 मतदान 90.46 %)
25)खडके (1582 पैकी 1385 मतदान 87.55%)
26) मुरमे (1287 पैकी 1173 मतदान 91.14 %)
27)खेडले परमानंद (1809 पैकी 1432 मतदान 89.16 %)
28)कुकाणा (4855 पैकी 3881 मतदान 79.94 %)
29)लांडेवाडी (1481/1320 मतदान 89.13 %)
30)लोहगाव (2702 पैकी 2386
मतदान 88.3 %)
31) मक्तापूर (1245 पैकी 1038 मतदान 83.37 %)
32)वरखेड (1966 पैकी 1658 मतदान 84.34 %)
33)प्रवरासंगम (3241 पैकी 2765 मतदान 85.31 %)
34) मांडेगव्हाण-मोरगव्हाण (927 पैकी 863 मतदान 93.1%)
35) म्हाळस पिंपळगाव (1758 /पैकी 1477 मतदान 84.2%)
36)नजीक चिंचोली (1275 पैकी 1175 मतदान 92.23%)
37)नवीन चांदगाव (733 पैकी 594 मतदान 81.4%)
38) निंभारी (1798 पैकी 1636 मतदान 90.99%)
39)निपाणी निमगाव (1120 पैकी 1007 मतदान 89.91 %)
40)पाचुंदे (1541 पैकी 1156 मतदान 75.2%)


41)पुणतगाव (1705 पैकीं 1529 मतदान 89.68 %)
42) रामडोह (1207 पैकी 1076 मतदान 89.15%)
43) रांजणगाव (2234 पैकी 1946 मतदान 87.11%)
44) सलाबतपुर (3322 पैकी 2677 मतदान 80.58 %)
45)शिंगवे तुकाई (1902 पैकी 1637 मतदान 86.07%)
46)सोनई (16583 पैकी 10764 मतदान 64.91%)
47)सुलतानपूर (1211 पैकी 1111 मतदान 91.74%)
48) तरवडी (2602 पैकी 2182 मतदान 83.86%)
49) तेलकुडगाव (3121 पैकी 2831 मतदान 90.71 %)
50) टोका-वाशिम (1336 पैकी 1190 मतदान 89.7%)
51) उस्थल खालसा (682 पैकी 628 मतदान 92.8%)
52)वाकडी (1757 पैकी 1431
मतदान 81.45%)

तालुक्याची एकूण मतदार 120810 (63528 पुरुष व 57282 स्त्री)

98487 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला(81.56 टक्के)

❗ नेवासा तालुक्यातील Live बातम्या पाहण्यासाठी फेसबुक ग्रुप जॉईन करा.👇

No comments:

Post a Comment