अहमदनगर- रेखा जरे यांच्या गळ्यावर धारदार शस्त्राने वार .संशयित आरोपीला कोणी ओळखत असल्यास किंवा काही माहिती मिळाल्यास खालील क्रमंकावर माहिती द्यावी. 9870221379 / 8805560100 - C 24Taas 24Taas Marathi Live News

ब्रेकिंग न्युज

Monday, November 30, 2020

अहमदनगर- रेखा जरे यांच्या गळ्यावर धारदार शस्त्राने वार .संशयित आरोपीला कोणी ओळखत असल्यास किंवा काही माहिती मिळाल्यास खालील क्रमंकावर माहिती द्यावी. 9870221379 / 8805560100


 सुपा पोलीस स्टेशन  गुन्हा र. क्रमांक 478/2020 भा. द. वि.कलम 302,34  दि.30/11/2020 दाखल झाला असून सदर गुन्ह्यामध्ये आरोपी यांनी  काळा रंगाची हिरो होंडा स्प्लेंडर गाडी वापरून रात्रीच्या वेळेस जातेगाव घाट तालुका पारनेर येथे सेंट्रो गाडीला आडून गाडी चालवणाऱ्या महिला रेखा जरे यांच्या  गळ्यावर धारदार शस्त्राने वार करून खून केला आहे. त्यामधील संशयित आरोपी चा फोटो सोबतच पाठविला असून  आरोपीला कोणी ओळखत असल्यास किंवा काही माहिती मिळाल्यास खालील क्रमंकावर माहिती द्यावी.                                       1) श्री. अनील कटके,                               

     पोलीस निरीक्षक स्था.गु.शाखा.अहमदनगर.9870221379                      


2)श्री.शिशिर देशमुख 

सहा. पो. नि.9890741692 स्था. गु.शाखा.अहमदनगर

3)पो.स.ई . गणेश इंगळे मो नं 8805560100

No comments:

Post a Comment